Om huset på Tomtebo i Umeå

huset1

 

Huset är ett trähus och består av 32 lägenheter med 2-, 3, eller 4 rum. Lägenheterna är fördelade på fyra våningar i två parallella huskroppar som knyts ihop av den gemensamma innerträdgården. Alla lägenheter har en altan mot innerträdgården.

Idén till ett flerbostadshus med en stor vinterträdgård i mitten kläcktes av arkitekten Anders Nyquist (Anders Nyquist Arkitektkontor AB i Sundsvall) som ville realisera en vision för socialt och kretsloppsanpassat boende i Norrland.

Nydala i Umeå AB, som hade rätten att exploatera marken, bildade 2005 Bostadsrättsföreningen Sjöjungfrun och genomförde sedan byggnationen som en totalentreprenad. Föreningens byggande styrelse - beställaren - var samtidigt ledamöter i Nydala ABs styrelse - entreprenören.

 

   

Huset är byggt i trä och andra miljövänliga byggnadsmaterial. Trädgården och lägenheterna värms upp med förnybar energi i två pelletspannor. Vi källsorterar sopor och komposterar allt organiskt hushållsavfall i vår kompostmaskin.

En del av Anders Nyquists visioner blev dock inte förverkligade genom att Nydala i Umeå AB och föreningens byggande styrelse ändrade målsättningarna. Ett tänkt energisnålt glastak över vinterträdgården blev rökluckor av plast. Vattenreningsanläggningen och systemet för kompostering av fekalier (bajs) ändrades också och fungerade aldrig. Huset har idag ett "vanligt" avloppssystem där allt avlopp skickas ut till det kommunala avloppsledningssystem. Någon värmeåtervinning från reningsanläggningen finns inte heller.


  vinterträdgård
Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Sjöjungfrun är överens om att det sociala konceptet är mycket lyckat. Husets innerträdgård skapar rent fysiskt en känsla av gemenskap. De privata och gemensamma ytor i innerträdgården bjuder på många tillfällen för småprat, informella kontakter och socialt umgänge för den som så önskar.
     
copyright: Brf Sjöjungfrun Umeå